SOLCELLER - köp billigt online

Solceller består i regel utav kisel, som är ett halverande material. Solceller känner många igen genom dess blåsvarta skivor som ofta är monterade på tak och andra ställen där de utsätts för maximalt solljus, för att alstra elektricitet. Solceller kan monteras i många olika formationer och system och innehåller inga rörliga delar. Solcellerna kräver därmed minimalt med underhåll. En solcell är en fotodiod som består utav två skikt: P-skikt och N-skikt.

Hur fungerar solceller?

När solljuset lyset på en solcell så skapar ett elektriskt fält över skikten. Solens styrka har betydelse för elektricitetsalstringen då mer solenergi produceras i starkare solljus. Solcellerna är monterade tillsammans i paneler eller moduler som monteras på tak eller ställningar ute i det fria där solens strålar fångas upp och sedan omvandlas till energi.

Diffusion i P-skiktet och N-skiktet leder över elektronerna i N-skiktet till P-skiktet. Det N-dopade skiktet blir positivt laddat, och det P-dopade skiktet bli negativt laddat. Mellan skikten skapas ett starkt elektriskt fält.

I det fall en foton från solljuset avger den sin energi till elektronen och om fotonen har tillräckligt med energi
stimuleras elektronen. När elektronen hamnar i det elektriska fälten mellan skikten överförs den till det positivt laddade N-skiktet där den leds ut i en yttre krets som en elledning.

Vad är solceller och solenergi?

En solceller är en blåsvart panel som fångar upp solljuset och omvandlar den till el. Processen är relativt enkel. DC-elektricitet är en ström av elektroner som färdas längs en ledare eller en tråd, för att få elektronerna att ta denna bana så är solpanelen täckt av ett lager silikon. Dopad kisel tillåter elektronerna färdas genom silikonlagret i en riktning och förhindrar den att färdas tillbaka i andra riktningen. När elektronerna exponeras för solljus så absorberar de energi, blir aktiva och börjar röra sig i alla riktningar.  Men eftersom cellerna är gjorda av kisel stoppas de i en riktning och kan bara färdas i den motsatta riktningen. När samtliga elektroner färdas i samma riktning skapas elektricitet.
De vanligaste spänningen på solcellspaneler är12 och 24 Volt. 12V används till husbilar, båtar, fritidsboende osv. som inte har något fast elnät. 24V används till större fastigheter, skolor, företag, anläggningar m.m.

 

Solceller och solcellspaket för hus, villa, företag och lantgård.

Billiga solceller och solcellspaket för hus, villa, företag och lantgård finns med olika storlek av solcellsanläggningar och uteffekt av el för att passa just ditt behov. Vi har nyckelfärdiga solcellspaket med alla komponenter och tillbehör som behövs för att bli din egna solelproducent. Vi har solceller & solcellspaket för hus, villa, sommarhus, husvagn, husbild, lantbruk, jordbruk, företag, skolor, universitet, museum, bibliotek, föreningar, sporthallar, idrottsanläggningar, företagsparker och andra fastigheter i privat och offentlig sektor. du kan räkna med att få tillbaka dina pengar på mellan 5-10 år pga den nya nettodebiteringen ska träda i kraft samt de långa garantitiderna på 25 år. Staten subventionerar i dag med 35% till de som vill bli sina egna elproducenter och även ROT-avdraget kan användas vid avdrag av kostnaden vid installation på din fastighet.

 

Miljömässiga fördelar med solceller & solenergi.

Genom att använda solceller och solenergi bevarar vi de icke-förnybara energikällorna. Användningen av solceller (solenergi) underlättar användningen av jordens allt mer minskade naturresurser som kol, olja och gas. Dagens industrisamhälle har en stor påverkan på miljön och vår användning av energi ökar i en alarmerande takt. För att bevara jordens fossila bränslen och andra naturresurser måste vi börja titta efter alternativa energikällor såsom solenergi. Inte minst med tanke på miljön och den värld vi vill lämna efter oss till kommande generationer.

Solceller minimerar dessutom mängden avfall vi lämnar ifrån oss. Processen att omvandla kol till elektricitet, för att nämna ett exempel, lämnar stora mängder avfall och avgaser efter sig. I tillägg till detta så slösa stora mängder energi i processen och en negativ påverkan på värme, mark och vatten.

De icke-förnybara bränslena lämnar stora föroreningar i sina spår. Utsläpp som svaveldioxid, kväveoxid och koldioxid har ofta en negativ inverkan på jordbruk, människors hälsa och det vatten vi dricker. Hela ekosystem kan förstöras. Vi kan med solenergisystem minska föroreningar från både fotogen som används i belysningssammanhang och även från dieselgeneratorer som används för elproduktion.

 
Så hur kan vi dra nytta av solen?

Strömmen från solceller kan ledas ner i en Inverter (eller växelriktare) där likströmmen omvandlas till växelström som sedan kan användas för hemmets elproduktion och överskottet kan sedan skickas tillbaka ut på elnätet.

Vad är en Inverter - växelriktare

Ny teknologi i form av microinverter erbjuder nya möjligheter till förbättrad återbäring, ökad tillförlitlighet, förenklad installation och en effektivare hantering av solenergisystemen. En microinverter är individuellt ansluten till solcellsmodulen så även om solen bara når delar av solceller så arbetar fortfarande övriga solceller så de fortsätter producera energi.  

Genom Maximum Power Point Tracking (MPPT) på PV modulnivå, kan microinverters eliminera och minimera effekterna av fel som uppstått i solcellspanelerna som effektförlust genom exempelvis skuggning eller åldring av solpanelsystemet samtidigt som effektiviteten förbättras med upp till 25% i systemet. Dessa fördelar tillsammans med en mycket längre produktgaranti för det möjligt för ett microinverter-system att i väsentlig grad förbättra slutkundens investering i solsystemet. Return om invest (ROI).

Lönsamhet med billiga solceller och solel.

Solcellspriserna går stadigt ner i ner i kombination med att tekniken ständigt utvecklas och blir mer effektiv. Investering i solceller kommer är idag en lönsam investering och kommer på sikt bli än mer så i takt med utvecklingen på området. En solcellsanläggning har en livslängd på minst 25 år och betalar tillbaka sig själv på 5-10 år beroende på förutsättningar.


Klimatet
Sverige har också ett för solceller gynnsamt klimat. Det är inte för varmt i Sverige vilket påverkar solcellerna negativt samtidigt som vi har stora kustområden med mycket sol. Den mest effektiva tiden för solcellerna i Sverige är från mars till oktober.
Effektoptimerare

Man kan förhindra energiförluster, genom spårning på modulnivå, som uppstår från obalans av modulerna såsom  partiell skuggning eller nedsmutsning och man öppnas samtidigt upp för en mer flexibel installationsdesign med flera väderstreck och vinklar i samma sträng eftersom varje solcellspanel är kopplat till optimerare som blir oberoende av varandra.

De viktigaste funktionerna:

    ⁃    Den mest kostnadseffektiva lösningen för bostäder, företag och stora fältinstallationer.
    ⁃    Upp till 25 % ökning av uteffekt.
    ⁃    Överlägsen verkningsgrad (99,5%) bästa prestanda i både inkompatibla och oskuggade förhållanden.
    ⁃    Kräver inget ytterligare gränssnitt.
    ⁃    Flexibel systemdesign för maximalt utnyttjande av utrymmet.
    ⁃    Designad för extrema miljöförhållanden
    ⁃    25 års tillförlitlighet och garanti

Sammanfattningsvis om solceller och solcellspaneler och dess fördelar

Solceller kräver minimalt med underhåll och har en livslängd på 25 år. Solpaneler med kommer i förlängningen inte bara spara energi utan även öka vår medvetenhet om förnybara energikällor och dess minimala åverkan på miljön. Solceller kommer i framtiden också ersätta fossila bränslen som är en stor miljöbov och en sinande naturresurs.